นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ร่วมประชุมสัมมนาการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2559 - 2564
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
2 15:00 - 00:00 ร่วมการแถลงข่าวการจัดวางประติมากรรมฮาร์ลีย์ - เดวิดสัน
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ เวทีหลัก โซนสแควร์ 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ (ราชประสงค์ กทม.)