นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน เสาร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรม : แรลลี่ท่องเที่ยว 2 สมุทร จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดพังงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา
2 18:00 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองตะกั่วป่าประจำปี 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณจวนเจ้าเมืองตะกั่วป่า ถนนอุดมธารา ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา