นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อาทิตย์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
ที่ เวลา รายการ
1 05:00 - 00:00 ร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล "บัวชมพู มินิมาราธอน ครั้งที่ 1"
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงเรียนอนุบาลพังงา
2 11:30 - 00:00 ประธานพิธีปิดโครงการอบรมลูกเสืออาสา กกต.สำนักงาน กศน.จังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดพังงา