นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:09 - 00:00 ประธานเปิดงาน Open House "รักจัง... STP สตรีพังงา โรงเรียนคุณธรรมแสนสวยในหุบเขา"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ อาคารโดม หน้าอาคาร 3 โรงเรียนสตรีพังงา
2 10:00 - 00:00 ประธานการประชุม ก.อบต.จังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ห้องใหญ่) อ.เมืองฯ จ.พังงา