นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ประธานการประชุมประชาคม อปพร.ระดับจังหวัด
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
2 09:00 - 00:00 ประธานพิธีเปิดโครงการประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องตะปู โรงแรมภูงา ต.ตากแดด อ.เมืองพังงา จ.พังงา
3 10:30 - 00:00 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.พื้นที่อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ครั้งที่ 6 ปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงเรียนบ้านท่าจูด หมู่ 3 บ้านท่าจูด ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
4 16:00 - 00:00 ประธานปล่อยแถวการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : พื้นที่จังหวัดพังงา