นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
ที่ เวลา รายการ
1 10:15 - 00:00 ร่วมออกหน่วยโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562 (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ โรงเรียนวัดมงคลสถิต หมู่ที่ 3 ต.ป่ากอ อ.เมืองพังงา