นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดพังงา
รายละเอียด :
สถานที่ : ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
2 10:30 - 00:00 ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบฯ 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงเรียนวัดมงคลสถิต หมู่ที่ 3 ต.ป่ากอ อ.เมืองฯ จ.พังงา