นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ประธานพิธีเปิดโครงการบทบาทของจังหวัดพังงาต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทย ในปี 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องโถงชั้น 1 (ด้านหน้า) ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
2 11:00 - 00:00 รับมอบเงินบริจาคช่วยเหลือชาวมอแกน เหตุการไฟไหม้ จาก รอง กบข, เลขา กบข., ผช.กบข. และคณะ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
3 13:00 - 00:00 พิธีรับมอบชุดวิทยุสื่อสาร (มูลนิธิศิษย์นายร้อยตามรอยพระบาททูลกระหม่อมอาจารย์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายละเอียด : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 25 เครื่อง
สถานที่ : ณ บริเวณโถงสชั้นล่างด้านหน้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
4 14:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการขออนุมัติใชัวัสดุ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการฯ อ.เมืองพังงา จ.พังงา