นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ร่วมพิธีเปิดโครงการบทบาทของจังหวัดพังงาต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทย ในปี 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องโถงชั้น 1 (ด้านหน้า) ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา