นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ร่วมชมนิทรรศการ โครงการบทบาทของจังหวัดพังงาต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องโถง ชั้น 1 (ด้านหน้า) ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
2 13:00 - 16:30 ประธานการประชุมคณะทำงานของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดพังงา ปี 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา