นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อาทิตย์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562
ที่ เวลา รายการ
1 07:00 - 13:00 ร่วมพิธีเชิดชูเกียรติและวางพวงมาลาเนื่องในวันทหารผ่านศึก
รายละเอียด : -
สถานที่ : มทบ.45 ค่ายเทพกษัตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นคร