นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานนพิธีเปิดการฝึกอบรมการพัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมภูงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา
2 20:00 - 00:00 กล่าวตอนรับ ฯพณฯ จุฬาราชมนตรี ในงานเมาลิดกลางจังหวัดพังงา ประจำปี พ.ศ. 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า)