นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
ที่ เวลา รายการ
1 11:00 - 00:00 ประธานตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือนบ้านอันเป้า อ.เกาะยาว จ.พังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ท่าเทียบเรือนบ้านอันเป้า ม.7 ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือนบ้านโล๊ะจาก อ.เกาะยาว จ.พังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ท่าเทียบเรือบ้านโล๊ะจาก อ.เกาะยาว จ.พังงา