นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมการพัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมภูงา
2 13:30 - 00:00 ร่วมประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนนโยบายและแผนพัฒนาที่อยุ่อาศัยระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสนง.พมจ. ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา
3 20:00 - 00:00 ร่วมต้อนรับ ท่านจุฬาราชมนตรี ในงานเมาลิดกลางจังหวัดพังงา ประจำปี 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า)