นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานการประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
2 10:00 - 00:00 ประธานการแถลงข่าวการเลือกตั้ง สส. จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพังงา