นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
ที่ เวลา รายการ
1 00:00 - 00:00 ปฏิบัติราชการปกติ
รายละเอียด : -
สถานที่ : -
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญฯพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ชั้น 3 อ.เมืองฯ จ.พังงา