นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 09:00 นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ขอเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องปฎิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
2 09:30 - 00:00 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่นที่ พอ.สว. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงเรียนบ้านโคกเจริญ ม.7 บ้านหัวสะพาน ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา