นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพคณะทำงานเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับภาค
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ โรงแรมเอราวัณ ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
2 09:30 - 00:00 ประธานพิธีเปิดการประชุมชี้แจงผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสา กกต. ตามโครงการลูกเสืออาสา กกต.รณรงค์และช่วยเหลือการเลือกตั้ง ส.ส.
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมปันหยี โรงแรมภูงา อ.เมืองพังงา