นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
ที่ เวลา รายการ
1 10:15 - 00:00 ร่วมงานวันสถาปนาวันกองทัพภาคที่ 4 ครอบรอบปีที่ 44
รายละเอียด : -
สถานที่ : ค่ายวชิราวุธ ต.ปากพูน อ.เมืองฯ จ.นครศรีธรรมราช