นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ประชุมเพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือฟื้นฟูหมู่บ้านชาวเล (มอร์แกน) หมู่เกาะสุรินทร์
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมฐานทัพเรือทับละมุ อ.ท้ายเหมือง
2 13:30 - 00:00 ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดพังงา (สก.สค.)