นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 65 ปี
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณสนามหน้าศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
2 09:30 - 00:00 ประธานมอบรางวัลที่ 1 ในการจัดงาน "เมืองแร่หมื่นล้านและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : หน้าศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
3 10:00 - 00:00 ประธานในพิธีมอบเงินทุนการศึกษาและช่วยเหลือผู้พิการตำบลนาเตย
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา