นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 ร่วมงานพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 65 ปี
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ บริเวณสนามหน้าศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อ.เมืองพังงา
2 09:30 - 00:00 ร่วมพิธีมอบรางวัล การจัดงาน "เมืองแร่หมื่นล้านและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2562"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ หน้าศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
3 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการราคาเบื้องต้นและจำนวนเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืน
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพังงา