นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 ร่วมงานพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 65 ปี
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณสนามหน้าศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา
2 09:30 - 00:00 ร่วมพิธีมอบรางวัล การจัดงาน "เมืองแร่หมื่นล้านและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2562"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ หน้าศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา