นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน เสาร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 12:00 ตรวจเยี่ยมสนามสอบภาค ค. ตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษาฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงเรียนสตรีพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา