นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 1 มีนาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 17:30 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดงานประเพณีอนุรักษ์เต่าทะเลจังหวัดพังงา ประจำปี 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณชายทะเลท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา