นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 1 มีนาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานพิธีเปิดการอบรมเครือข่ายพลเมืองเพื่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพังงา
2 17:00 - 00:00 ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานประเพณีอนุรักษ์เต่าทะเลจังหวัดพังงา ประจำปี 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ บริเวณพิธีเปิดงานฯ ชายทะเลท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา