นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 1 มีนาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 17:00 - 00:00 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานประเพณีอนุรักษ์เต่าทะเลจังหวัดพังงา ประจำปี 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณพิธีเปิดงานฯชายทะเลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง