นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 12 มีนาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ผู้่ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางอุมาพร พิมลบุตร) ขอเข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องปฏิบัติการรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
2 10:00 - 00:00 ประธานเปิดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ โรงแรมเขาหลักเอมเมอรัล บีชรีสอร์ท แอนด์สปา ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
3 14:00 - 00:00 ร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมสปาและธุรกิจเชิงสุขภาพ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ โรงแรมเดอะลีฟ ออนเดอะแซนด์ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา