นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมหารือเตรียมการดำเนินโครงการจัดทำประติมากรรมอุทยานการเรียนรู้ใต้ท้องทะเล
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารศาลกลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา