นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ประธานตรวจรับงานจ้างโครงการท่าเรือชุมชนบ้านปากเกาะ ม.3 ต.เกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา , สถานที่ :
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ท่่าเรือชุมชนบ้านปากเกาะ ม.3 ต.เกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
2 15:00 - 00:00 ประธานตรวจการจ้างโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งบ้านบางท้อน ต.นบปริง อ.เมืองพังงา จ.พังงา , สถานที่ : , สถานที่ :
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ เขื่อนป้องกันตลิ่งบ้านบางท้อน ต.นบปริง อ.เมืองพังงา จ.พังงา