นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานอนุกรรมการเข้าร่วมตรวจสอบสถานที่ต่อใบอนุญาตดูดทราย
รายละเอียด : -
สถานที่ : พื้นที่อำเภอตะกั่วป่า
2 18:00 - 00:00 ปรึกษาหารือการจัดประกวดเพื่อคัดเลือกตัวแทนสาวงามของจังหวัดพังงา "มิสแกรนด์พังงา"
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมแสงสวรรค์ พาเลซ เขาหลัก รีสอร์ท อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา