นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ตรวจสอบสถานที่ขอต่อใบอนุญาตดูดทราย
รายละเอียด : -
สถานที่ : พื้นที่ขอต่อใบอนุญาตดูดทรายในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่า จำนวน 4 แห่ง