นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 15 มีนาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานในประชุมโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
2 11:00 - 00:00 ประธานในโครงการอาสารักษาดินแดนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : วัดปากคลอง ต.รมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา
3 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพังงา (กศจ.พังงา) ครั้งที่ 3/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา