นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 15 มีนาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 13:00 - 00:00 ร่วมการตรวจเยี่ยมการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี 2562 (/c - MEX) ในประเด็นการต่อต้านการก่อการร้าย
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมนวนครินทร์ โรงเรียนเตรียมทหาร อ.บ้านนา จ.นครนายก