นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 15 มีนาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 17:00 - 20:00 ร่วมเสวนาสาธารณะ “อนาคตพังงาสู่วิสัยทัศน์และแนวนโยบายพรรคการเมืองเพื่อคนพังงา”
รายละเอียด : -
สถานที่ : สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์