นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน เสาร์ ที่ 16 มีนาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 17:00 - 00:00 ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานโครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์และเหมาะสมกับศักยภาพพื้่้ที่ของภาค
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้างสรรสินค้าเดอะมอลล์บางกะปิ ชั้น G บริเวณ Grand Hall กทม.