นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อาทิตย์ ที่ 17 มีนาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 05:30 - 00:00 ประธานเปิดงานหมอชวนอนามัยชวนวิ่งจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1
รายละเอียด : -
สถานที่ : สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองตะกั่วป่า จังหวัดพังงา