นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 07:50 - 00:00 ประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน "วันท้องถิ่นไทย" จังหวัดพังงา ประจำปี 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดพังงาพังงา (หลังเก่า)
2 09:30 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการตรวจสุขภาพให้ผู้ประกันตนในสถานประกอบการ
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริษัท เอส.อี.พี.เวิร์ลไวด์ จำกัด 5/5 ถนนเพชรเกษม ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
3 11:00 - 00:00 ประธานเปิดการอบรมโครงการการใช้เอกลักษณ์จากศิลปะการแสดงพื้นบ้านสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน กิจกรรม อบรมเชิงปฎิบัติการเยาวชนต้นแบบ "โขน " จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมไอดิน บูติค รีสอร์ท ต.สองแพรก อ.เมืองพังงา จ.พังงา