นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 ประชุมวิสามัญคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ครั้งที่ 1/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี กทม.