นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 07:50 - 00:00 ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย จังหวัดพังงา ประจำปี 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 ศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า)
2 09:00 - 00:00 ประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เร้นท์ของ บกปภ.ช.การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง พ.ศ.2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
3 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางอารยธรรมแม่น้ำตะกั่วป่า จ.พังงา ครั้งที่ 2/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา