นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน เสาร์ ที่ 2 มีนาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย"
รายละเอียด : -
สถานที่ : อาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดพังงา