นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน เสาร์ ที่ 2 มีนาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ อาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองฯ จ.พังงา
2 18:30 - 00:00 ประธานพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในตัวเมืองพังงา โครงการ Check - in
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ บริวเณสี่แยกธนารักษ์จังหวัดพังงา ถนนบริรักษ์บำรุง - โรงเรือ ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา