นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 20 มีนาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 14:00 - 00:00 เข้ารับโล่ที่ระลึกและเสื้อ Super Biker อุ่นไอรัก พระราชทาน
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงละครสำนักพระราชวัง อาคาร 601 สนามเสือป่า