นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศาลาอเนกประสงค์ ม.7 บ้านทรายขาว ต.บางทอง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
2 14:00 - 00:00 คุณวิลาวัลย์​ เธียรสุคนธ์​ ผู้อำนวยการกองการจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 5 ขอเข้าพบผวจ.เพื่อแนะนำตัวและปรึกษาหารือแนวทาง การจัดทำโครงการงบประมาณปี 63
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องปฎิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
3 15:30 - 00:00 ประธานในพิธีปล่อยขบวนพาเหรด โครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีเพื่อพัมนาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562 กิจกรรม : การประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาคใต้ ประจำปี 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ลานด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จงพังงา