นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 15:15 - 00:00 ประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรโครงการค่ายพัฒนาแกนนำนักเรียน พินิจ จิตอาสา
รายละเอียด : -
สถานที่ : The Adventure Club อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา