นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานการประชุม ก.จ.จ. พังงา ครั้งที่ 3/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ห้องประชุมเล็ก)
2 09:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา