นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการทดสอบสมรรถภาพผู้ได้รับอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุม ก.ท.จ. ครั้งที่ 3/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ห้องใหญ่)