นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 00:00 - 00:00 ร่วมพิธีปิดศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดพังงา ประจำปี 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ฐานทัพเรือพังงา ห้องประชุมสโมสรสัญญาบัตร