นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ร่วมประชุม ก.จ.จ.พังงา ครั้งที่3/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมที่ทำการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ห้องประชุมเล็ก)
2 09:30 - 00:00 ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา
3 11:00 - 00:00 ร่วมพิธีปิดศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดพังงา ประจำปี 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ฐานทัพเรือพังงา ห้องประชุมสโมสรสัญญาบัตร