นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานเปิดการประชุมจัดทำแผน ปภ.ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมภูงา อ.เมืองฯ จ.พังงา