นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:15 - 00:00 ประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคม ในมิติวัฒนธรรมจังหวัดพังงา (Cultural Vaccine) "กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแกนนำ ในการขับเคลื่อนงานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันทางสัง
รายละเอียด : -
สถานที่ : ไอดิน บูติค รีสอร์ท ต.สองแพรก อ.นบปริง จ.พังงา
2 11:00 - 00:00 ร่วมประชุมหารือส่งมอบบ้านมอแกน
รายละเอียด : -
สถานที่ : ฐานทัพเรือพังงา ภาค 3 ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา