นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประชุมดำเนินการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมภูงา
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด(โต๊ะข่าว) จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา