นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 26 มีนาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมภูงา โรงแรมภูงา อ.เมืองฯ จ.พังงา